B.RA Besiktningar - Start

Om Oss

Byggnadsmiljö och radonbesiktningar i Linköping AB. Vi är Östergötlands mest kompletta företag vad avser besiktningar av småhus. Vi utför överlåtelsebesiktningar samt energideklarationer. Vi utför även fukt-, radon- samt byggnadsmiljöutredningar. Byggnadsmiljö är ett samlingsbegrepp för en rad faktorer som påverkar vår innemiljö. Vi har en lång erfarenhet i branschen och arbetar både mot privatpersoner samt offentlig och privat förvaltning.

Målsättning

Vår målsättning är att alltid överträffa kundens förväntningar. Vi ska genom fortlöpande utbildning alltid följa utvecklingen vad avser besiktningstjänster.

Utvärdering

Utvärdering av kundernas nöjdhet sker via årliga enkäter. Utbildningsnivån säkerställs genom kurser hos Sveriges ledande utbildare inom byggsektorn, SBR Byggingenjörerna.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel